Menu

Sekretariatet

Sekretariatet bliver passet af frivillige som har valgt at støtte klubben på denne måde. Alle spørgsmål vedrørende klubben skal stilles til sekretariatet, f.eks om kontingent, indmeldelse/udmeldelse i klubben, stævner. etc.

Sekretariatet kan kontaktes på mail: helsingor.if.fodbold@gmail.com

I akutte tilfælde kan formand Simon Munkstrup kontaktes på tlf.: 22815002